BIOLOGI

Fotosintesis

Fotosintesis merupakan sebuah proses di mana beberapa tumbuhan, ganggang, dan bakteri menggunakan sinar matahari untuk merubahnya menjadi bahan kimia. pada kesempatan ini kami akan...
Widya Ayunda Pratiwi
2 min read